Puška opakovací Schmidt Rubin K31 7,5x55 Swiss

Puška opakovací Schmidt Rubin K31 7,5x55 Swiss

Další obrázky

Popis

Na počátku roku 1903 vznikla ve Švýcarsku diskuse o zavedení lehčí zbraně, která se bude lépe držet, a bude používat výkonnější střelivo. 

Rozhodnutí padlo na výrobu modelu 89/96 určeného pro náboj GP90. Později v roce 1907 švýcarská zbraňová komise udělila povolení továrně Waffenfabrik Bern na výrobu 200 pušek pro testovací účely. Dále také bylo vyrobeno 100 kusů pušek pro nový náboj VGP08, který byl později přepracován na GP11. Nicméně ke konci roku 1907 se komise rozhodla pro adaptaci modelu 1908 na náboje VGP089 a GP90. Výsledky zkoušek ukázaly, že náboj VGP08 je výkonnější a přesnější, tudíž se přistoupilo k adaptaci modelů 89/96 na tento náboj. Tento model se pak nazýval 96/11 . Provedené změny se skládaly především z nové hlavně, mířidel, šestiranového zásobníku, který po vystřelení všech nábojů zablokoval závěr v zadní poloze, v neposlední řadě pak nové spouště. Během adaptace těchto zbraní, která trvala až do roku 1918, bylo ve švýcarské armádě mnoho starších zbraní. Armáda se dělila na dvě skupiny a to elitní, do 30 let a záložní, nad 30 let. Nováčci, byli vyzbrojováni modelem 1889, dokud nepřišly z výroby adaptované model 96/11 nebo 1911. Model 1911 byl oficiálně zaveden v roce 1913. Náboj této zbraně byl již výše zmíněný GP11, nebo-li také oficiálně 7,5x55 mm Swiss. Náplň náboje tvořilo 175 grainů střelného prachu, čímž se docílilo úsťové rychlosti 2640 fps (stop za sekundu). Model 1911 obsahoval všechny změny, které jsou popsány výše u modelu 96/11. Celkových 127 000 kusů této pušky bylo vyrobeno v letech 1913-1919. Model 1911 Carbine (K11) se vyráběl souběžně s modelem 1911. Nahradil zastaralé modely Short Rifle a Cavalery Carbine. Model K11 se vyráběl i po ukončení výroby modelu 1911 v roce 1919. Celkový počet 185 150 kusů byl vyroben v letech 1913-1933.

 V roce 1920 vyvstala otázka, zda vojáky švýcarské armády vyzbrojit karabinami, nebo puškami. Ve skutečnosti byly 2/5 pěchoty a 3/5 zbytku armády vyzbrojeny karabinami. Nicméně roku 1928 se armáda rozhodla pro kombinaci karabiny s puškou, a tak vznikla 200 kusová série karabin K11 s těžkou hlavní (puškovou). Ukázalo se, že náklady převyšují zlepšení přesnosti zbraně. V roce 1929 bylo vydáno rozhodnutí ke konstrukci nové zbraně. Požadavky byly následující: délka nesmí přesáhnout délku karabiny K11, nová zbraň musí mít přímotažný závěr, zbraň musí být přesnější než karabina, ale stačí stejná přesnost jako u pušky 1911 a nakonec celkové náklady by měly být nižší než výroba řady 1911. První 200 kusová zkušební série byla dokončena v roce 1931 a při zkouškách se zjistilo, že zbraň je mnohem přesnější a méně náchylnější vůči druhům střeliva. Zdokonalení se také dočkal závěr, který již měl uzamykací ozuby v přední části, takže závěr uzamykal ihned za hlavní, oproti předchozím sériím. Zkoušky ukázaly, že během testovaných 150 000 výstřelů nedošlo k žádným významným poruchám. 17. Března 1932 Švýcarský horní parlament přijal novou karabinu pod označením K31. Během výrobního procesu se modifikovaly ještě určité detaily zbraně. Zejména pak od výrobního čísla 868901 se používalo bukové dřevo na pažbení. Karabiny K31 byly ve výzbroji až do roku 1958, kdy byly nahrazeny útočnými puškami Stgw 57 od firmy Sig . 

Tato opakovací karabina Schmidt Rubin K31 je jedním z posledních modelů Schmidt Rubin. Karabina má typický přímotažný závěr. Karabina Schmidt Rubin model K31 se oproti modelu 1911 liší mimo závěru také přepracovaným zásobníkem, spouští a hledím. Pažba je spojena s nadpažbím ocelovými pásky, podobně jako u pušek Mauser 98 nebo ČZ vz.24. Karabina Schmidt Rubin K31 je v prvotřídním stavu. Pažba je nepoškozená, stejně jako ostatní části zbraně a vývrt je zrcadlově lesklý. Tato karabina Schmidt Rubin K 11 patří mezi velmi ceněnou zbraň mezi sběrateli a střelci, obzvláště v tomto prvotřídním stavu. Součástí zbraně je i originální bodák, nesoucí výrobní číslo 901608  a nápis "ELSENER SCHWYZ". Bodák je v prvotřídním stavu, v četně pochvy a závěsníku, který byl vyroben firmou W.GERBER, 6 SATTLER 6, DIELSDORF. Přejímací značka na závěsníku švýcarský kříž , písmena Sz v oválu, na bajonetu švýcarský kříž a kolečko-

 

Prodáno
Naše nabídka je široká. Využijte vyhledávání na našich stránkách.

Číslo zboží: 788


Skladem: 0 kusů

Základní informace

 • Výrobce Eidgenossische Waffenfabrik Bern, Bern, Švýcarská konfederace
 • Model, vzor Karabiner model 1931, K 31, Schmidt - Rubin 31
 • Ráže 7,5 x 55 Swiss, Gewehrpatrone 11, GP 11
 • Hmotnost 4014 g
 • Délka 110 cm
 • Délka hlavně 65 cm
 • Zásobník vyjímatelný schránkový na 6 ran
 • Stav 1 - nový
 • Povrch 100 %
 • Vývrt zrcadlový
 • Zkušební značka C.I.P. ano, Německo-Suhl

Nákup

Tímto objednáváte toto zboží. Objednávky jsou evidovány v příchozím pořadí.

Při převzetí zboží si nezapomeňte přinést příslušné doklady a rozhodnutí. Viz. obchodní podmínky.

Uvádějte prosím také číslo zboží, o které se jedná.

Na další stránce proveďte kontrolu zadaných údajů a odešlete formulář. Pokud tak neučiníte, formulář k nám nedorazí.