Kulomet ZB 37 8x57 JS

Kulomet ZB 37 8x57 JS

Další obrázky

Popis

Zbrojovka Brno byla založena v roce 1918. Jejím původním zaměřením byly opravy automobilů, pušek a železničních zařízení. 

V letech 1924-1925 byla vystavěna nová továrna, kde se rozběhla výroba automobilů, pušek a kulometů. Zbrojovka Brno mezitím také reagovala na výzvy k podání nabídek Ministerstva národní obrany. A tak vlastně vznikaly legendární výrobky, jakým byl i kulomet konstruktéra Václav Holka ZB 26, později ZB 30, kulomet ZB 35 a ZB 37, československé pušky vz.24 a celá řada výrobků pro tehdy budované československé opevnění včetně lafet, střílen a příslušenství. To se označovalo DZ, jako důlní zařízení v rámci utajení proti Abwehru. Přes válečnou výrobu pro Wehrmacht, kdy ještě dobíhala výroba exportních zakázek kulometů a zařízení a kdy tajně na konstruktérských prknech již vznikal nový Zetor 25, se Zbrojovka Brno dostala i k únoru 1948. Zde se dělili na dvě skupiny pracovníci vrátivší se z exilu, kam se přesunovala výroba kulometů. Z Kragujevacu a poté z Pákistánu, nebo ze ,,západního,, Enfieldu. Podle toho byli zařazováni buď do konstrukce, nebo k úklidovým pracím. I v této divné době však vznikaly unikátní zbraně a jména Holek, Koutský, Pištecký a další zůstanou navždy spojena s písmenem Z.

Kulomet ZB 37 je samostatnou kapitolou ve vývoji československých těžkých kulometů. V roce 1930 se zbrojováčtí konstruktéři Holek a Rolčík zabývali novým typem kulometu. Vojenská správa již tehdy věděla, že těžké kulomety 7/24 Schwarzlose a  vz. 24 ve výzbroji naší armády jsou již zastaralého typu. Konstrukce kulometu ZB 50 proto již umožňovala přesnější střelbu, ale vzhledem k tomu, že byl kladen důraz na vysokou kadenci při protiletadlové střelbě, jakou se vyznačoval strakonický letecký kulomet vz. 30, nevyhověla těmto požadavkům. Vznikl tak mezityp ZB 52, ze kterého vznikl těžký kulomet ZB 53. Ten se již velmi blížil požadavkům vojenské správy. V souvislosti s plánem na vybudování československého opevnění se požadavky pro pěší vojsko a útočnou vozbu navýšily do 27 změn tohoto kulometu označovaného později jako těžký kulomet vz. 35. A tak vznikl kulomet ZB 37, který se později vyráběl ve třech základních variantách, exportoval se do mnoha zemí světa a jeho válečná výroba pro německou vojenskou zprávu přetrvala i v poválečných letech až do zkoušek nových kulometů počínaje ZB 491. Kulomet ZB 37 pracuje na principu odběru prachových plynů upravených regulátorem a uzamčeného závěru pomocí závorníku. Podoba závorníku s kulometem ZB 26 není náhodná. Pro dosažení vysoké přesnosti střelby při těžkém vnitřním ústrojí, které ve svých krajních polohách způsobuje rázy a tím i nepřesnost střelby je kulomet vybaven záběhem hlavně. Ta je tlumena společně se závěrem dvojčinným mechanizmem s vnitřní pružinou. Je umístěn ve víku pouzdra závěru, které se odklápí směrem vzhůru. V jeho zadní části se překlápí zrychlovač kadence, který mění rychlost střelby z 500 na rychlejší 700 ran za minutu, potřebnou pro letecké cíle a naopak nadbytečnou při pozemním boji. Společně s kovovým pásem s neoddělitelnými články, přesně a nekompromisně určujícím polohu nábojnice se stal nedílnou a spolehlivou oporou pěších a pevnostních jednotek československé armády. Byla pro něj vyvinuta polní lafeta ZB 308 a kulomet bylo možné dále upevnit v lafetách vz. 37 a 38 pro lehké opevnění, v lafetách těžkého opevnění samostatně nebo jako spřažené dvojče nebo jako zástřelná zbraň spřažená s protitankovým kanónem. I přes drobné výhrady týkající se vyšší hmotnosti a výrobní náročnosti zůstává kulomet ZB 37 jedním z nejlepších kulometů vyrobených v Československu. Tento kulomet ZB 37 je exportní verzí pro Rumunsko. Cena zahrnuje 1 schránku s pásem. Text a kontrola Jaroslav Dubský st.

23 700 Kč s DPH

nelze uplatnit DPH

Číslo zboží: 1924

Skladem: 1 kus

Základní informace

 • Výrobce Zbrojovka Brno
 • Model, vzor ZB 37
 • Ráže 7,92 x 57 JS
 • Hmotnost 19,47 kg
 • Délka 115 cm
 • Délka hlavně 70 cm
 • Zásobník pás na 200 nábojů
 • Rok výroby 1946
 • Stav 2
 • Povrch 88 %
 • Vývrt zrcadlový
 • Zkušební značka C.I.P. ano, česká 2009

Nákup

Tímto objednáváte toto zboží. Objednávky jsou evidovány v příchozím pořadí.

Při převzetí zboží si nezapomeňte přinést příslušné doklady a rozhodnutí. Viz. obchodní podmínky.

Uvádějte prosím také číslo zboží, o které se jedná.

Na další stránce proveďte kontrolu zadaných údajů a odešlete formulář. Pokud tak neučiníte, formulář k nám nedorazí.